38º Campeonato Brasileiro de Kendo para as Categorias Mirim, Infanto-Juvenil e Aspirantes

12º Campeonato de Incentivo para Iniciantes sem Bogu para Categoria Mirim e Infanto-Juvenil

 

Ginásio Pedro Del’Antonia– 01/03/2020

 

 

Incentivo

 

  Atleta Academia
VITORIA H. YAMAMOTO DELLA ROVERE KAGAWA
VITOR VASCONCELOS SHIDOMI MIE
MEI SARAIVA FUJIMORI OSAKA
CAROLINA LISSA SAWADA EBIHARA KAGAWA
Honra ao Mérito AGATHA M. YAMAMOTO DELLA ROVERE KAGAWA

 

Mirim Individual Feminino

 

  Atleta Academia
LUANA EGUCHI CRISTÓFOLI CATARINENSE
DANIELA AKITA KAGAWA
JULIA ASHIUCHI TOLEDO SUZANO
NICOLLY GONÇALVES TELLES SEIBUKAN
Honra ao Mérito LUCIANE LIE SEKI SATO PEREIRA BARRETO

 

Mirim Individual Masculino

 

  Atleta Academia
ANDREY EIJI CARDOSO SUZANO
DAVID WERNEC MINAGAWA ARAÚJO FUKUHAKU
NICOLAS GUIMARÃES COELHO DE SOUZA CATARINENSE
HEITOR RICARTES VICTOR DE MATOS CUIABÁ
Honra ao Mérito PEDRO SHOJI ISHII MIQUELOTO CUIABÁ

 

                                  Infantil Individual Feminino                                 

 

  Atleta Academia
NICOLE AYANE KABATA KAGAWA
LARISSA AYUMI NAKAZIMA KOKUSHIKAN
LETICIA YUKARI ASATO SUZANO
MARIANA KAORI GUNJI FUKUHAKU
Honra ao Mérito LAURA MARTINS MATTOS CUIABÁ

 

 

Infantil Individual Masculino

 

  Atleta Academia
GUILHERME KATSUYUKI OHTA JACAREI
PEDRO ISSAMU HONDA SAITO CATARINENSE
ERIC YUUKI NAMIUTI UEMURA SUZANO
VINICIUS DAITI SATO BUNKYO
Honra ao Mérito CAIO LEÃO GONÇALVES CATARINENSE

 

 

Juvenil Individual Feminino

 

  Atleta Academia
DIMITRIA kARENINA DE LIMA GRANADO FUKUHAKU
HARUKA BAN MIE
DANIELA EMY ARIGA BUNKYO
HELOISA AYUMI SILVA KOBAYAKAWA FUKUHAKU
Honra ao Mérito CÉRES VICTÓRIA GONÇALVES TORRES SUZANO

 

Juvenil Individual Masculino

 

  Atleta Academia
GUILHERME ROGICK KIYOTA SEISHINKAN
VITOR AKIO SUGUIMOTO KANEKO PEREIRA BARRETO
JOÃO PEDRO COSTA MARQUES SEISHINKAN
LEONARDO TERUO OHTA JACAREÍ
Honra ao Mérito NEO ARIMA BUNKYO

 

 Individual Aspirante Feminina

 

  Atleta Academia
LILIAN SAORI YAMAUCHI MIE
ALANA MARILIA DE OLIVEIRA MIE
DANIELLE GODOY CAMPOS OSAKA
LARISSA YURI ISHIMURA OKAZAKI KAGAWA
Honra ao Mérito FLORENCIA SARAVIA-AKAMINE OSAKA

 

Individual Aspirante Masculina

 

  Atleta Academia
GABRIEL MOREIRA DE BRITO INSTITUTO
GUILHERME JACOB MIQUELETO CUIABÁ
VINICIUS FÉLIX CATARINENSE
MATHEUS SOUZA CAVALCANTE CUIABÁ
Honra ao Mérito CLEITON LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA CUIABÁ

 

Equipes Mirim

 

  Associação
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE KENDO
ASSOCIAÇÃO CUIABÁ DE KENDO
 

 

Equipe Infantil

 

  Associação
SOC. BRAS. DE CULT. JAPONESA E DE ASSIST SOCIAL – BUNKYO
ASSOC. CULT E ASSIST MIE KENJIN DO BRASIL
ASSO. DESPORTIVA DE KENDO KOKUSHIKAN
ASSOC. CULT. ESP E AGRICOLA DE SUZANO – ACEAS FUKUHAKU

 

 

Equipe Juvenil

 

  Associação
ASSOC. CULT E ASSIST MIE KENJIN DO BRASIL
ASSOC. CULT E ESPORTIVA DE PEREIRA BARRETO
ASSOC. CULT. ESP.AGRICOLA DE SUZANO – ACEAS FUKUHAKU
SOC. BRAS. DE CULT. JAPONESA E DE ASSIST SOCIAL – BUNKYO

 

Equipe Aspirante

 

  Associação
ASSOC. CUIABÁ DE KENDO
INSTITUTO NIPO-BRASILEIRO DE KENDO – SEISHINKAN
ASSOC. CULT. E ASSIST MIE KENJIN DO BRASIL
ASSOC. CATARINENSE DE KENDO